Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 5ecab87e62ec38de6624e5407d8ed048
Dator ID 316713391
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare [AF>Kirass>MPF] Kikiphil
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 2,478,189,032.17
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 97 av 883,054
 
Högsta världsposition någonsin 29 på 2017-05-17
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 211,482.99966
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 4,315,889.41935
Senaste snittändring per dag i position 0.16
BOINC världsposition på basen av RAC 1,587 av 883,054
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00680%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00287%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.98902%