Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 572d4b35b9a9fdf2cbbdbd5d65934147
Dator ID 334536972
Observerad första gången 2018-03-25
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(2)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 69,095.14
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 294,551 av 755,561
 
Högsta världsposition någonsin 294,551 på 2019-06-23
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 23.11348
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 119.87097
Senaste snittändring per dag i position 389.26
BOINC världsposition på basen av RAC 342,722 av 755,561
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 61.01559%