Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 54249452b4d2bb39ef663ff863c990c8
Dator ID 328660705
Observerad första gången 2017-09-10
 
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 4(8)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 2,792,372.05
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 48,013 av 1,088,714
 
Högsta världsposition någonsin 47,846 på 2018-07-09
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,171.17859
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 23,767.67742
Senaste snittändring per dag i position 431.81
BOINC världsposition på basen av RAC 103,066 av 1,088,714
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00003%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.58993%