Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.00GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 54249452b4d2bb39ef663ff863c990c8
Dator ID 328660705
Observerad första gången 2017-09-10
 
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.00GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 4(8)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 2,858,777.85
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 47,120 av 960,017
 
Högsta världsposition någonsin 40,816 på 2018-09-03
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 3,181.81127
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 46,533.32258
Senaste snittändring per dag i position 985.77
BOINC världsposition på basen av RAC 51,410 av 960,017
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00007%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.09175%