Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 54249452b4d2bb39ef663ff863c990c8
Dator ID 328660705
Observerad första gången 2017-09-10
 
CPU Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 1,700,445.71
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 68,646 av 925,490
 
Högsta världsposition någonsin 40,816 på 2018-09-03
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 411.52896
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,128.51613
Senaste snittändring per dag i position 83.13
BOINC världsposition på basen av RAC 191,375 av 925,490
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 41,152.89560%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 92.58274%