Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7 CPU 965 @ 3.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 524c271b224bb6a22e95bb4d45e66ee4
Dator ID 324650904
Observerad första gången 2017-05-22
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7 CPU 965 @ 3.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare grcpool.com
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 11,112,633.44
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 16,389 av 751,206
 
Högsta världsposition någonsin 15,148 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 135.84396
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,802.22581
Senaste snittändring per dag i position 3.52
BOINC världsposition på basen av RAC 236,443 av 751,206
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00003%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 97.81831%