Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-5287U CPU @ 2.90GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 500afa29d4662724c3c00a5a5c07c6e1
Dator ID 331307861
Observerad första gången 2017-12-08
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-5287U CPU @ 2.90GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version OSX 18.2.0
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 124,172.45
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 253,820 av 854,238
 
Högsta världsposition någonsin 251,183 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 14.92936
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 57.32258
Senaste snittändring per dag i position 94.29
BOINC världsposition på basen av RAC 426,898 av 854,238
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 70.28697%