Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 4fe954213f6da92fa2984963d31166a9
Dator ID 327730758
Observerad första gången 2017-08-08
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 8.1 Enterprise x64 Edition, (06.03.9600.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 24,326,623.49
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 9,022 av 740,693
 
Högsta världsposition någonsin 8,886 på 2019-01-23
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 671.39418
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 6,988.61290
Senaste snittändring per dag i position 1.13
BOINC världsposition på basen av RAC 136,336 av 740,693
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00007%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.78195%