Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 472181b65550c529d16710480f875a42
Dator ID 330995586
Observerad första gången 2017-11-28
 
CPU AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.10586.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 705,369.48
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 118,767 av 814,269
 
Högsta världsposition någonsin 5,200 på 2019-03-03
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 59.06406
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -6,146.96774
Senaste snittändring per dag i position 475.23
BOINC världsposition på basen av RAC 342,071 av 814,269
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 85.41428%