Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 411cef4f596de8196b17bf34775e372d
Dator ID 319202845
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare Bill Michael
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 3,972,692.82
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 36,584 av 882,289
 
Högsta världsposition någonsin 36,584 på 2019-02-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,199.79712
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 13,319.93548
Senaste snittändring per dag i position 81.23
BOINC världsposition på basen av RAC 103,452 av 882,289
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.85351%