Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 3fd3b81a35714b1e57a939b2d24d0394
Dator ID 331306176
Observerad första gången 2017-12-08
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-5820K CPU @ 3.30GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(12)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 27,657,030.36
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 8,073 av 854,238
 
Högsta världsposition någonsin 7,398 på 2019-03-08
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 11,347.80022
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -76,615.00000
Senaste snittändring per dag i position 15.65
BOINC världsposition på basen av RAC 17,066 av 854,238
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00008%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00020%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.05495%