Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i3-3229Y CPU @ 1.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 376148533d1aa3560307e1da317fbf42
Dator ID 339870370
Observerad första gången 2018-11-22
 
CPU Intel(R) Core(tm) i3-3229Y CPU @ 1.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Core x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare grcpool.com
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 1,085,346.61
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 93,526 av 854,960
 
Högsta världsposition någonsin 93,526 på 2019-03-21
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,005.31878
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 5,442.90323
Senaste snittändring per dag i position 273.45
BOINC världsposition på basen av RAC 116,209 av 854,960
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 89.06077%