Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz