Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 5faf02d01a45ff160c1aa3a3df13fddc
Dator ID 333899790
Observerad första gången 2018-03-04
 
CPU AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 127
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare Kerian
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 27,152,752.79
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 8,393 av 753,886
 
Högsta världsposition någonsin 3,935 på 2019-05-05
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 4,572.80331
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) -1,543,403.61290
Senaste snittändring per dag i position 131.29
BOINC världsposition på basen av RAC 40,180 av 753,886
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00007%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00008%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.88670%