Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 2ed21dce1bd0a5b245c8af6d6d7e4fff
Dator ID 342083150
Observerad första gången 2019-02-26
 
CPU AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 24
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.18362.00)
 
Ägare RFGuy_KCCO
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 134,098,607.48
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 2,973 av 740,492
 
Högsta världsposition någonsin 2,960 på 2019-05-21
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 26,882.24136
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,046,641.22581
Senaste snittändring per dag i position 17.65
BOINC världsposition på basen av RAC 7,659 av 740,492
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00036%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00047%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.59851%