Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 2c93442120468298fb27078d828f9484
Dator ID 165622209
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare Alejandro V. Mena
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 832,770.66
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 108,231 av 855,542
 
Högsta världsposition någonsin 3,986 på 2017-08-17
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 0.09119
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 25.94
BOINC världsposition på basen av RAC 777,054 av 855,542
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00000%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 87.34942%