Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 29f104d218433b9fd8c373389e215c41
Dator ID 331090534
Observerad första gången 2017-12-01
 
CPU Intel(R) Core(tm) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 4,617,221.24
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 32,078 av 882,289
 
Högsta världsposition någonsin 30,155 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 659.12266
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 705.70968
Senaste snittändring per dag i position 18
BOINC världsposition på basen av RAC 140,779 av 882,289
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 96.36423%