Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Opteron(tm) Processor 6134
 
BOINC Cross Project IDentifier 240f01d79e9793efd50283d661f1ee37
Dator ID 319988494
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU AMD Opteron(tm) Processor 6134
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 16
Operativsystem och version Linux
 
Ägare damotbe
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 10,961,953.07
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 15,943 av 854,526
 
Högsta världsposition någonsin 15,073 på 2018-12-19
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 53.22730
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 819.83871
Senaste snittändring per dag i position 5.68
BOINC världsposition på basen av RAC 340,484 av 854,526
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00003%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00000%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.13429%