Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4770S CPU @ 3.10GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 21a04bb95ea0f82dda0a242c40edb713
Dator ID 338893714
Observerad första gången 2018-10-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4770S CPU @ 3.10GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 8.1 Professional x64 Edition, (06.03.9600.00)
 
Ägare NickOfTime
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 235,480,633.53
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 1,758 av 853,553
 
Högsta världsposition någonsin 1,695 på 2019-03-13
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 888,014.26068
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 1,082,461.16129
Senaste snittändring per dag i position 7.13
BOINC världsposition på basen av RAC 376 av 853,553
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00064%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.01645%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.79404%