Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 1d2dfed7b87ca66c332913e8a9ce51d8
Dator ID 188137556
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare Rainer und Kai Kraemer
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 4,898,593.65
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 32,160 av 750,638
 
Högsta världsposition någonsin 17,119 på 0000-00-00
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 822.20713
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 2,655.80645
Senaste snittändring per dag i position 8.61
BOINC världsposition på basen av RAC 126,200 av 750,638
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.71564%