Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 1c39d210c576e244d03e56ab0f366312
Dator ID 288591164
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare mikkun@intel@jisaku
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 437,094,736.75
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 910 av 854,526
 
Högsta världsposition någonsin 719 på 2018-09-15
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 17,126.82609
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 41,674.87097
Senaste snittändring per dag i position 0.32
BOINC världsposition på basen av RAC 11,815 av 854,526
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00119%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00031%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.89351%