Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 1b24e5bdba4d9a6b5282aa687cb64e9b
Dator ID 337916896
Observerad första gången 2018-08-22
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(8)
Operativsystem och version Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition, Service Pack 1, (06.01.7601.00)
 
Ägare Chooka
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 4,364,989.58
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 34,664 av 822,787
 
Högsta världsposition någonsin 34,664 på 2019-04-18
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 6,355.35532
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 30,025.25806
Senaste snittändring per dag i position 212.03
BOINC världsposition på basen av RAC 29,661 av 822,787
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00011%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.78700%