Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i7-6950X CPU @ 3.00GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 1252ff19fa4d7130ee23eccc42cf16a4
Dator ID 310914986
Observerad första gången 2017-04-05
 
CPU Intel(R) Core(tm) i7-6950X CPU @ 3.00GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(20)
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17134.00)
 
Ägare James
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 24,078,939.79
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 8,824 av 854,526
 
Högsta världsposition någonsin 169 på 2018-11-12
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 33,662.37639
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 33,027.38710
Senaste snittändring per dag i position 5.55
BOINC världsposition på basen av RAC 6,666 av 854,526
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00007%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00060%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 98.96738%