Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 11ce6ab2ee1ffc81a3517930cc217671
Dator ID 332321451
Observerad första gången 2018-01-11
 
CPU Intel(R) Core(tm) i3-8100 CPU @ 3.60GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-2
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 7,519,812.96
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 22,193 av 753,886
 
Högsta världsposition någonsin 20,779 på 2019-04-01
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 1,310.26137
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 0.00000
Senaste snittändring per dag i position 12.35
BOINC världsposition på basen av RAC 98,673 av 753,886
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00002%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00002%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 97.05619%