Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
Intel(R) Core(tm)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
 
BOINC Cross Project IDentifier 04e325b5f681f2af7b8c21088ed9d6b4
Dator ID 336862417
Observerad första gången 2018-07-08
 
CPU Intel(R) Core(tm)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 1(4)
Operativsystem och version Linux
 
Ägare grcpool.com-3
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 3,323,568.16
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 42,366 av 853,427
 
Högsta världsposition någonsin 41,994 på 2019-02-06
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 482.98370
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 500.51613
Senaste snittändring per dag i position 9.06
BOINC världsposition på basen av RAC 161,849 av 853,427
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00001%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00001%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 95.03578%