Svensk översättning: Titgoutte
Detaljstatistik
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor
 
BOINC Cross Project IDentifier 01af38c1fda40584d44afef5294997f0
Dator ID 328493795
Observerad första gången 2017-09-04
 
CPU AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor
Antal CPU (antal (virtuella) kärnor) 16
Operativsystem och version Microsoft Windows 10 Professional x64 Edition, (10.00.17763.00)
 
Ägare JCG
Länk till anv. datorstatistik   
 
Aktuellt poängtal enligt den stegvisa uppdateringen 31,281,172.37
Länk till position i BOINC combined världsstatistik enligt den stegvisa uppdateringen 7,378 av 880,459
 
Högsta världsposition någonsin 1,140 på 2018-08-20
Ge dig själv ett poängmål ?
Målresultat Inget mål satt
Specifiera måldatum ?
Målresultat Inget mål satt
 
Senaste snittpoäng (enligt BOINC combined) 14,941.46861
Senaste snittpoäng (enligt BOINCstats) 44,873.22581
Senaste snittändring per dag i position 2.65
BOINC världsposition på basen av RAC 13,754 av 880,459
Omkörningsstatistik ↕
 
Bidrag till BOINC combined totalpoäng 0.00009%
Bidrag till BOINC combined total RAC 0.00023%
Samlat mera poäng än % av alla BOINC combined datorer 99.16203%