Svensk översättning: Titgoutte


kalypsia (0)
Antal besök till denna profil: 314
BAM! användare sedan: 18juli2018
Land: Sverige
Detaljstatistik: här
Forumposteringar: 2
Medlem av team: SETIKAH@KOREA


Min personliga bakgrund
Hello from Sweden! member since 2006 and used a lot of computers to contribute to BOINC. I am best described as Admin/Programmer/Admin and open source enthusiast!