Traducere în Română de Philip şi Karol Sultănescu
Statistici detaliate
aqvario
 
IDentificator BOINC multi-Proiect 8e2c181ed981994947692397473f8512
ID utilizator 57404452190
URL http://
 
Credit Actual bazat pe actualizare incrementală 4,161,751,717.67
Cuprinzând 4,161,751,717.67 de la actualizarea zilnică
+ 0.00 de atunci
Link la poziţia în statisticile globale ale BOINC combined bazat pe actualizare incrementală 412 din 4,475,804
 
Cea mai înaltă poziţie în Lume avută vreodată 412 la 2019-03-26
Setează ţinta ta în credite ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
Fixează data ţintă ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
 
Credit mediu recent RAC (conform BOINC combined) 15,140,725.02515
Credit mediu recent RAC (conform BOINCstats) 68,225,437.99466
Schimbare recentă poziţie medie pe zi 6.75
Poziţia BOINC în Lume în funcţie de RAC 53 din 4,475,804
Statistici asupra depăşirilor ↕
 
Contribuţia la creditul total al BOINC combined 0.01135%
Contribuţia la RAC-ul total al BOINC combined 0.27405%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi BOINC combined Utilizator 99.99079%
 
Link la statisticile gazdelor utilizatorilor   
 
Membru al echipei n/d
URL echipă n/d
Poziţie în Echipa n/d
Contribuţia la creditul total al Echipa n/d
Contribuţia la RAC-ul total al Echipa inf%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Echipa Utilizator n/d
 
Rezident în Polonia
Poziţie în Ţară 11
Contribuţia la creditul total al Ţară 1.04454%
Contribuţia la RAC-ul total al Ţară 16.54098%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Ţară Utilizator 99.98036%
 
URL pentru imagine semnătură utilizator https://boincstats.com/signature/-1/user/57404452190/sig.png
URL pentru imagine semnătură utilizator (numai pentru acest proiect) https://boincstats.com/signature/-1/user/57404452190/project/sig.png