Traducere în Română de Philip şi Karol Sultănescu
Statistici detaliate
aqvario
 
IDentificator BOINC multi-Proiect 8aa0e3e0d335a118f4cff2db1fb5d2bc
ID utilizator 2487299
URL http://
 
Credit Actual bazat pe actualizare incrementală 9,364,519.80
Cuprinzând 9,364,519.80 de la actualizarea zilnică
+ 0.00 de atunci
Link la poziţia în statisticile globale ale BOINC combined bazat pe actualizare incrementală 40,471 din 4,480,130
15 până la atualizarea zilnică
 
Cea mai înaltă poziţie în Lume avută vreodată 424 la 2019-02-04
Setează ţinta ta în credite ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
Fixează data ţintă ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
 
Credit mediu recent RAC (conform BOINC combined) 0.00000
Credit mediu recent RAC (conform BOINCstats) -246,175.71846
Schimbare recentă poziţie medie pe zi 356.44
Poziţia BOINC în Lume în funcţie de RAC 3,594,794 din 4,480,130
Statistici asupra depăşirilor ↕
 
Contribuţia la creditul total al BOINC combined 0.00003%
Contribuţia la RAC-ul total al BOINC combined 0.00000%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi BOINC combined Utilizator 99.09666%
 
Link la statisticile gazdelor utilizatorilor   
 
Membru al echipei n/d
URL echipă n/d
Poziţie în Echipa n/d
Contribuţia la creditul total al Echipa n/d
Contribuţia la RAC-ul total al Echipa nan%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Echipa Utilizator n/d
 
Rezident în Polonia
Poziţie în Ţară 755
Contribuţia la creditul total al Ţară 0.00233%
Contribuţia la RAC-ul total al Ţară 0.00000%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Ţară Utilizator 98.65359%
 
URL pentru imagine semnătură utilizator https://boincstats.com/signature/-1/user/2487299/sig.png
URL pentru imagine semnătură utilizator (numai pentru acest proiect) https://boincstats.com/signature/-1/user/2487299/project/sig.png