Traducere în Română de Philip şi Karol Sultănescu
Statistici detaliate
avlouis
 
IDentificator BOINC multi-Proiect f105ac499084ff4024bf1b9e855e5ac2
ID utilizator 183301
URL http://
 
Credit Actual bazat pe actualizare incrementală 61,623,816.22
Cuprinzând 61,623,816.22 de la actualizarea zilnică
+ 0.00 de atunci
Link la poziţia în statisticile globale ale BOINC combined bazat pe actualizare incrementală 9,818 din 4,484,912
6 până la atualizarea zilnică
 
Cea mai înaltă poziţie în Lume avută vreodată 7,616 la 2014-09-10
Setează ţinta ta în credite ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
Fixează data ţintă ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
 
Credit mediu recent RAC (conform BOINC combined) 0.73145
Credit mediu recent RAC (conform BOINCstats) 0.00000
Schimbare recentă poziţie medie pe zi 4.31
Poziţia BOINC în Lume în funcţie de RAC 167,387 din 4,484,912
Statistici asupra depăşirilor ↕
 
Contribuţia la creditul total al BOINC combined 0.00017%
Contribuţia la RAC-ul total al BOINC combined 0.00000%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi BOINC combined Utilizator 99.78109%
 
Link la statisticile gazdelor utilizatorilor   
 
Membru al echipei n/d
URL echipă n/d
Poziţie în Echipa n/d
Contribuţia la creditul total al Echipa n/d
Contribuţia la RAC-ul total al Echipa inf%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Echipa Utilizator n/d
 
Rezident în Statele Unite ale Americii
Poziţie în Ţară 3,110
Contribuţia la creditul total al Ţară 0.00039%
Contribuţia la RAC-ul total al Ţară 0.00000%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Ţară Utilizator 99.60645%
 
URL pentru imagine semnătură utilizator https://boincstats.com/signature/-1/user/183301/sig.png
URL pentru imagine semnătură utilizator (numai pentru acest proiect) https://boincstats.com/signature/-1/user/183301/project/sig.png