Traducere în Română de Philip şi Karol Sultănescu
Statistici detaliate
SetiMexicano.org
 
IDentificator BOINC multi-Proiect d942d18e3581ada043289efeb9239be9
ID echipă 3990745
URL http://setimexicano.org
 
Credit Actual bazat pe actualizare incrementală 240,274,380.05
Cuprinzând 240,196,464.06 de la actualizarea zilnică
+ 77,915.99 de atunci
Link la poziţia în statisticile globale ale BOINC combined bazat pe actualizare incrementală 684 din 107,685
 
Cea mai înaltă poziţie în Lume avută vreodată 342 la 2009-06-08
Setează ţinta ta în credite ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
Fixează data ţintă ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
 
Credit mediu recent RAC (conform BOINC combined) 78,166.71616
Credit mediu recent RAC (conform BOINCstats) 87,684.11259
Schimbare recentă poziţie medie pe zi 0.03
Poziţia BOINC în Lume în funcţie de RAC 658 din 107,685
Statistici asupra depăşirilor ↕
 
Contribuţia la creditul total al BOINC combined 0.00066%
Contribuţia la RAC-ul total al BOINC combined 0.00162%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi BOINC combined Echipa 99.36481%
 
Rezident în Mexic
Poziţie în Ţară 5
Contribuţia la creditul total al Ţară 1.59756%
Contribuţia la RAC-ul total al Ţară 2.03531%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi Ţară Utilizator 99.97452%
 
Numărul de membri 374
Numărul membrilor activi 26
Persoane care se alătură echipei, media pe zi 0.00
Persoane care pleacă din echipă, media pe zi 0.01
Membrii echipei, creştere medie zilnică 0.02
 
Total gazde disponibile pentru această echipă 0
 
URL pentru imagine semnătură echipă https://boincstats.com/signature/-1/team/3990745/sig.png
URL pentru imagine semnătură echipă (numai pentru acest proiect) https://boincstats.com/signature/-1/team/3990745/project/sig.png