Traducere în Română de Philip şi Karol Sultănescu
Statistici detaliate
Germania Germania
 
 
 
Credit Actual bazat pe actualizare incrementală 3,478,161,308,735.55
Cuprinzând 3,477,830,915,949.78 de la actualizarea zilnică
+ 330,392,785.77 de atunci
Link la poziţia în statisticile globale ale BOINC combined bazat pe actualizare incrementală 2 din 277
 
Cea mai înaltă poziţie în Lume avută vreodată 2 la 2004-08-23
Setează ţinta ta în credite ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
Fixează data ţintă ?
Rezultatele ţintei Nu ai setat o ţintă
 
Credit mediu recent RAC (conform BOINC combined) 485,837,133.18599
Credit mediu recent RAC (conform BOINCstats) -256,386,378.70329
Schimbare recentă poziţie medie pe zi 0
Poziţia BOINC în Lume în funcţie de RAC 19 din 277
Statistici asupra depăşirilor ↕
 
Contribuţia la creditul total al BOINC combined 9.54196%
Contribuţia la RAC-ul total al BOINC combined 48,583,713,318.59930%
A acumulat mai multe credite decat % din toţi BOINC combined Ţară 99.27798%
 
Populaţie 82,431,390
Număr total de utilizatori 274,010
Credit pe cap de locuitor 42,194.62
Credit mediu pe utilizator 26,782.84
Utilizatori pe cap de locuitor 42,194.621597