Nederlandse taal door Willy, TeeVeeEss
Gebruiker ID komt in BOINC combined without ASIC niet voor of heeft geen credits.