Nederlandse taal door Willy, TeeVeeEss
Project populariteit

Positie Project naam Project status Korte omschrijving
1 SETI@Home Productie Zoek naar radio bewijs voor buitenaards leven
2 World Community Grid Productie Werk mee aan humanitair onderzoek in diverse sub-projecten als ziektebestrijding (HIV/AIDS, kanker, knokkelkoorts, malaria), ontwikkelen van meer voedzame rijstsoorten en betaalbare schone energie.
3 Rosetta@Home Productie Help wetenschappers een middel te vinden om ziektes bij mensen te bestrijden
4 Einstein@Home Productie Zoek naar zwaartekracht signalen uitgestraald door pulsars
5 WUProp@Home Alpha
6 MilkyWay@home Alpha MilkyWay@Home probeert om het gravitatiepotentieel van de Melkweg te bestuderen.
7 Asteroids@home Alpha
8 yoyo@home Beta yoyo@home brengt bestaande projecten naar het BOINC-platform door gebruik van de BOINC Wrapper techniek.
9 Climate Prediction Productie Onderzoek klimaat veranderingen
10 PrimeGrid Beta Zoek naar mega priemgetallen en nummers die voldoen aan speciale voorwaarden
11 Cosmology@Home Alpha Zoek naar het model dat het beste ons Universum beschrijft en vind de verscheidenheid van modellen die bevestigd worden door de beschikbare astronomische en deeltjes-fysica gegevens.
12 Universe@Home Productie
13 Collatz Conjecture Alpha Voer wiskundig onderzoek uit, specifiek met testen van de stelling van Collatz, ook bekend als 3x+1 of HOTPO (Half Or Triple Plus One).
14 LHC@Home Productie Verbeter het ontwerp van de CERN LHC deeltjes versneller
15 SETI@Home Beta Beta Test project voor SETI@Home
16 POGS (theSkyNet) Alpha
17 NFS@Home Alpha Help mee met het ontbinden van grote getallen in priemfactoren door het uitvoeren van de traliezeef-stap in de getallenlichamenzeef (GNFS).
18 Moo! Wrapper Alpha Verbindt BOINC met het rekennetwerk van distributed.net. Maakt het mogelijk om via BOINC deel te nemen in het RC5-project van distributed.net. Dit project gebruikt brute rekenkracht om een testzin te decoderen die met RC5-encryptie is gecodeerd.
19 Citizen Science Grid Alpha
20 SRBase Alpha
21 GPUGRID Alpha Voer volledig-atomair moleculaire dynamica simulaties en andere wetenschappelijke programma's uit op een GPU of PS3.
22 RADIOACTIVE@HOME Alpha
23 NumberFields@home Alpha
24 TN-Grid Alpha
25 Amicable Numbers Alpha
26 VGTU project@Home Alpha
27 Enigma@Home Alpha Probeer een oorspronkelijk bericht van de Enigma uit WW2 te ontcijferen.
28 Distr. Hardware Evolution Alpha
29 Quake Catcher Network Alpha Verricht seismologisch onderzoek. Je laptop moet een ingebouwde (of als USB toegevoegde) versnellingsmeter hebben.
30 ODLK1 Alpha
31 POEM@HOME Alpha POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) onderzoekt eiwitstructuren
32 YAFU Alpha
33 Acoustics@home Alpha
34 SIMAP Productie Eiwit volgorde vergelijking ter ondersteuning van diverse biologische onderzoeken
35 vLHCathome Alpha
36 RakeSearch Alpha
37 Primaboinca Alpha
38 FreeHAL Alpha Verwerken en converteren van grote, vrij toegankelijke semantische netwerken voor gebruik in FREEHAL.
39 Malaria Control Productie Simuleert de effecten van Malaria en de controle er op. (Er wordt niet geprobeerd een behandeling te vinden.)
40 Leiden Classical Productie Help mee een rekennetwerk te bouwen gewijd aan algemene Klassieke Dynamica, te gebruiken door elke wetenschapper of student.
41 DistributedDataMining Alpha Doet onderzoek in de verschillende gebieden van data-analyse
42 Albert@Home Alpha Experimentele apps die mogelijk instabiel zijn of je computer kunnen beschadigen. Werk dat naar je verstuurd is, kan mogelijk geen credits opleveren of geannuleerd worden zonder bericht. Geen geschikt project voor mensen die credits belangrijk vinden.
43 RNA World Alpha RNA (ribonucleïnezuur, Engels: Ribo Nucleic Acid) gerelateerd onderzoek.
44 Gerasim@Home Alpha
45 GoofyxGrid@Home NCI Alpha
46 SZTAKI Desktop Grid Productie Vind gegeneraliseerde binaire nummers tot de elfde dimensie
47 Docking@Home Beta Dit project wil meer kennis vergaren van de atomaire details van eiwit-verbindingen en interacties en zodoende inzicht te krijgen in de ontdekking van nieuwe farmaceutische middelen.
48 ATLAS@Home Alpha
49 ODLK Alpha
50 The Lattice Project Beta Lattice is, net zo als WCG, een verzamelproject voor verschillende projecten in de Bio-informatica.
51 Constellation Alpha
52 QMC@Home Beta Een project ontwikkeld voor het verder uitwerken van de Quantum Monte Carlo methode voor algemeen gebruik in Quantum chemie.
53 WEP-M+2 Project Alpha Factorisatie (getallenleer) van Mersenne-plus-twee getallen gebruikmakend van het WEP algoritme
54 DENIS@Home Alpha
55 DistrRTgen Productie De bedoeling is het genereren van rainbow tables welke vrij ter beschikking worden gesteld. De tables worden ook gebruikt door vele grote bedrijven in onderzoek naar het versterken van hun beveiliging en het testen hiervan.
56 MindModeling@Home Beta Onderzoek richt zich op het benutten van computationele cognitief proces modellering om beter inzicht in de menselijke geest te krijgen.
57 SAT@home Alpha
58 Bitcoin Utopia Alpha
59 FiND@Home Alpha
60 BURP Alpha Render 3D animaties
61 DrugDiscovery@Home Alpha Modelleer het gedrag van hoofdbestanddelen welke kunnen leiden naar nieuwe medicijnen.
62 OProject@Home Alpha
63 EDGeS@Home Alpha EDGeS maakt een verbinding tussen vrijwillig beschikbaar gestelde rekenkracht en netwerken die hier gebruik van willen maken. Momenteel verzorgt het de ISDEP-applicatie: Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas.
64 IBERCIVIS Alpha
65 eOn Alpha
66 SLinCA Alpha
67 CAS@HOME Alpha
68 AlmereGrid Boinc Grid Alpha Stelt mensen en bedrijven in staat de wetenschap een handje te helpen door onbenutte computercapaciteit voor wetenschappelijke programmma's in te zetten.
69 Rioja Science Alpha
70 Gridcoin Finance Alpha
71 AlmereGrid TestGrid Alpha
72 CONVECTOR Alpha
73 ABC@home Productie Dit project probeert abc-drietallen te vinden die verwant zijn aan het ABC vermoeden.
74 123Numbers Alpha
75 LHCathome-dev Alpha
76 RALPH@Home Alpha Test project voor Rosetta@Home
77 SubsetSum@Home Alpha
78 Correlizer Alpha
79 Sudoku@vtaiwan Alpha Ontwikkelt nieuwe technieken en gebruikt deze om het programma Checker te wijzigen om zo tot een verminderde rekentijd te komen voor het oplossen van Sudoku.
80 Duchamp Sourcefinder Alpha
81 Universe@Home Test Alpha
82 GoofyxGrid@Home CPU Alpha
83 Donate@Home Alpha
84 nanoHUB@home Alpha
85 Climateprediction.net Beta Alpha Test project voor Climateprediction.net.
86 Najmanovich Research Group Alpha
87 Stop@home Alpha
88 Volpex Alpha
89 BMG@Home Alpha
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alpha Help mee rekenkundige projecten als mesenneforum of XYYXf hun wetenschappelijke doelen te bereiken. Dit project heeft een twijfelachtige reputatie!
91 Beal@Home Alpha
92 Climate@Home v1 Alpha
93 Wildlife@Home Alpha
94 Physics Alpha
95 SimOne@home Alpha
96 BealF@Home Alpha
97 iGEM@home Alpha
98 Pirates@Home Alpha Test project voor 'Interactions in Understanding the Universe'.
99 nanosurf Alpha
100 Climate@Home Alpha
101 XANSONS for COD Alpha
102 Plagiarism@Home Alpha
103 OPTIMA@HOME Alpha
104 Neurona@Home Alpha
105 Renderfarm.fi Alpha Help mee met het renderen van complexe, rekenintensieve animaties.
106 DBN Upper Bound Alpha