Nederlandse taal door Willy, TeeVeeEss
Project populariteit

Positie Project naam Project status Korte omschrijving
1 SETI@Home Productie Zoek naar radio bewijs voor buitenaards leven
2 World Community Grid Productie Werk mee aan humanitair onderzoek in diverse sub-projecten als ziektebestrijding (HIV/AIDS, kanker, knokkelkoorts, malaria), ontwikkelen van meer voedzame rijstsoorten en betaalbare schone energie.
3 Rosetta@Home Productie Help wetenschappers een middel te vinden om ziektes bij mensen te bestrijden
4 Einstein@Home Productie Zoek naar zwaartekracht signalen uitgestraald door pulsars
5 WUProp@Home Alpha
6 MilkyWay@home Alpha MilkyWay@Home probeert om het gravitatiepotentieel van de Melkweg te bestuderen.
7 Asteroids@home Alpha
8 Climate Prediction Productie Onderzoek klimaat veranderingen
9 PrimeGrid Beta Zoek naar mega priemgetallen en nummers die voldoen aan speciale voorwaarden
10 yoyo@home Beta yoyo@home brengt bestaande projecten naar het BOINC-platform door gebruik van de BOINC Wrapper techniek.
11 Cosmology@Home Alpha Zoek naar het model dat het beste ons Universum beschrijft en vind de verscheidenheid van modellen die bevestigd worden door de beschikbare astronomische en deeltjes-fysica gegevens.
12 LHC@Home Productie Verbeter het ontwerp van de CERN LHC deeltjes versneller
13 Collatz Conjecture Alpha Voer wiskundig onderzoek uit, specifiek met testen van de stelling van Collatz, ook bekend als 3x+1 of HOTPO (Half Or Triple Plus One).
14 POGS (theSkyNet) Alpha
15 Universe@Home Productie
16 Citizen Science Grid Alpha
17 Moo! Wrapper Alpha Verbindt BOINC met het rekennetwerk van distributed.net. Maakt het mogelijk om via BOINC deel te nemen in het RC5-project van distributed.net. Dit project gebruikt brute rekenkracht om een testzin te decoderen die met RC5-encryptie is gecodeerd.
18 SETI@Home Beta Beta Test project voor SETI@Home
19 NFS@Home Alpha Help mee met het ontbinden van grote getallen in priemfactoren door het uitvoeren van de traliezeef-stap in de getallenlichamenzeef (GNFS).
20 GPUGRID Alpha Voer volledig-atomair moleculaire dynamica simulaties en andere wetenschappelijke programma's uit op een GPU of PS3.
21 Enigma@Home Alpha Probeer een oorspronkelijk bericht van de Enigma uit WW2 te ontcijferen.
22 SRBase Alpha
23 VGTU project@Home Alpha
24 RADIOACTIVE@HOME Alpha
25 NumberFields@home Alpha
26 Amicable Numbers Alpha
27 Quake Catcher Network Alpha Verricht seismologisch onderzoek. Je laptop moet een ingebouwde (of als USB toegevoegde) versnellingsmeter hebben.
28 Leiden Classical Productie Help mee een rekennetwerk te bouwen gewijd aan algemene Klassieke Dynamica, te gebruiken door elke wetenschapper of student.
29 POEM@HOME Alpha POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) onderzoekt eiwitstructuren
30 TN-Grid Alpha
31 ODLK1 Alpha
32 vLHCathome Alpha
33 DistributedDataMining Alpha Doet onderzoek in de verschillende gebieden van data-analyse
34 SIMAP Productie Eiwit volgorde vergelijking ter ondersteuning van diverse biologische onderzoeken
35 Primaboinca Alpha
36 YAFU Alpha
37 GoofyxGrid@Home NCI Alpha
38 Malaria Control Productie Simuleert de effecten van Malaria en de controle er op. (Er wordt niet geprobeerd een behandeling te vinden.)
39 FreeHAL Alpha Verwerken en converteren van grote, vrij toegankelijke semantische netwerken voor gebruik in FREEHAL.
40 Albert@Home Alpha Experimentele apps die mogelijk instabiel zijn of je computer kunnen beschadigen. Werk dat naar je verstuurd is, kan mogelijk geen credits opleveren of geannuleerd worden zonder bericht. Geen geschikt project voor mensen die credits belangrijk vinden.
41 ATLAS@Home Alpha
42 DENIS@Home Alpha
43 The Lattice Project Beta Lattice is, net zo als WCG, een verzamelproject voor verschillende projecten in de Bio-informatica.
44 RNA World Alpha RNA (ribonucleïnezuur, Engels: Ribo Nucleic Acid) gerelateerd onderzoek.
45 MindModeling@Home Beta Onderzoek richt zich op het benutten van computationele cognitief proces modellering om beter inzicht in de menselijke geest te krijgen.
46 DrugDiscovery@Home Alpha Modelleer het gedrag van hoofdbestanddelen welke kunnen leiden naar nieuwe medicijnen.
47 RakeSearch Alpha
48 Gerasim@Home Alpha
49 SZTAKI Desktop Grid Productie Vind gegeneraliseerde binaire nummers tot de elfde dimensie
50 Docking@Home Beta Dit project wil meer kennis vergaren van de atomaire details van eiwit-verbindingen en interacties en zodoende inzicht te krijgen in de ontdekking van nieuwe farmaceutische middelen.
51 ODLK Alpha
52 QMC@Home Beta Een project ontwikkeld voor het verder uitwerken van de Quantum Monte Carlo methode voor algemeen gebruik in Quantum chemie.
53 Constellation Alpha
54 WEP-M+2 Project Alpha Factorisatie (getallenleer) van Mersenne-plus-twee getallen gebruikmakend van het WEP algoritme
55 DistrRTgen Productie De bedoeling is het genereren van rainbow tables welke vrij ter beschikking worden gesteld. De tables worden ook gebruikt door vele grote bedrijven in onderzoek naar het versterken van hun beveiliging en het testen hiervan.
56 SAT@home Alpha
57 Bitcoin Utopia Alpha
58 BURP Alpha Render 3D animaties
59 FiND@Home Alpha
60 Stop@home Alpha
61 OProject@Home Alpha
62 Acoustics@home Alpha
63 EDGeS@Home Alpha EDGeS maakt een verbinding tussen vrijwillig beschikbaar gestelde rekenkracht en netwerken die hier gebruik van willen maken. Momenteel verzorgt het de ISDEP-applicatie: Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas.
64 Gridcoin Finance Alpha
65 IBERCIVIS Alpha
66 Duchamp Sourcefinder Alpha
67 RALPH@Home Alpha Test project voor Rosetta@Home
68 eOn Alpha
69 SLinCA Alpha
70 XANSONS for COD Alpha
71 CAS@HOME Alpha
72 AlmereGrid Boinc Grid Alpha Stelt mensen en bedrijven in staat de wetenschap een handje te helpen door onbenutte computercapaciteit voor wetenschappelijke programmma's in te zetten.
73 Rioja Science Alpha
74 CONVECTOR Alpha
75 AlmereGrid TestGrid Alpha
76 123Numbers Alpha
77 ABC@home Productie Dit project probeert abc-drietallen te vinden die verwant zijn aan het ABC vermoeden.
78 SubsetSum@Home Alpha
79 LHCathome-dev Alpha
80 Sudoku@vtaiwan Alpha Ontwikkelt nieuwe technieken en gebruikt deze om het programma Checker te wijzigen om zo tot een verminderde rekentijd te komen voor het oplossen van Sudoku.
81 Correlizer Alpha
82 Universe@Home Test Alpha
83 Donate@Home Alpha
84 Climateprediction.net Beta Alpha Test project voor Climateprediction.net.
85 Najmanovich Research Group Alpha
86 BMG@Home Alpha
87 Climate@Home Alpha
88 Volpex Alpha
89 Beal@Home Alpha
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alpha Help mee rekenkundige projecten als mesenneforum of XYYXf hun wetenschappelijke doelen te bereiken. Dit project heeft een twijfelachtige reputatie!
91 Climate@Home v1 Alpha
92 Wildlife@Home Alpha
93 nanosurf Alpha
94 Physics Alpha
95 SimOne@home Alpha
96 iGEM@home Alpha
97 BealF@Home Alpha
98 OPTIMA@HOME Alpha
99 Neurona@Home Alpha
100 USPEX@home Alpha
101 Renderfarm.fi Alpha Help mee met het renderen van complexe, rekenintensieve animaties.
102 Pirates@Home Alpha Test project voor 'Interactions in Understanding the Universe'.
103 Plagiarism@Home Alpha
104 Spinhenge@home Beta Onderzoek naar de fysieke eigenschappen van nano-magnetische moleculen