Nederlandse taal door Willy, TeeVeeEss
Project populariteit

Positie Project naam Project status Korte omschrijving
1 SETI@Home Productie Zoek naar radio bewijs voor buitenaards leven
2 World Community Grid Productie Werk mee aan humanitair onderzoek in diverse sub-projecten als ziektebestrijding (HIV/AIDS, kanker, knokkelkoorts, malaria), ontwikkelen van meer voedzame rijstsoorten en betaalbare schone energie.
3 Rosetta@Home Productie Help wetenschappers een middel te vinden om ziektes bij mensen te bestrijden
4 Einstein@Home Productie Zoek naar zwaartekracht signalen uitgestraald door pulsars
5 WUProp@Home Alpha
6 MilkyWay@home Alpha MilkyWay@Home probeert om het gravitatiepotentieel van de Melkweg te bestuderen.
7 Asteroids@home Alpha
8 LHC@Home Productie Verbeter het ontwerp van de CERN LHC deeltjes versneller
9 yoyo@home Beta yoyo@home brengt bestaande projecten naar het BOINC-platform door gebruik van de BOINC Wrapper techniek.
10 PrimeGrid Beta Zoek naar mega priemgetallen en nummers die voldoen aan speciale voorwaarden
11 Climate Prediction Productie Onderzoek klimaat veranderingen
12 Cosmology@Home Alpha Zoek naar het model dat het beste ons Universum beschrijft en vind de verscheidenheid van modellen die bevestigd worden door de beschikbare astronomische en deeltjes-fysica gegevens.
13 Universe@Home Productie
14 Collatz Conjecture Alpha Voer wiskundig onderzoek uit, specifiek met testen van de stelling van Collatz, ook bekend als 3x+1 of HOTPO (Half Or Triple Plus One).
15 Citizen Science Grid Alpha
16 POGS (theSkyNet) Alpha
17 Moo! Wrapper Alpha Verbindt BOINC met het rekennetwerk van distributed.net. Maakt het mogelijk om via BOINC deel te nemen in het RC5-project van distributed.net. Dit project gebruikt brute rekenkracht om een testzin te decoderen die met RC5-encryptie is gecodeerd.
18 SETI@Home Beta Beta Test project voor SETI@Home
19 NFS@Home Alpha Help mee met het ontbinden van grote getallen in priemfactoren door het uitvoeren van de traliezeef-stap in de getallenlichamenzeef (GNFS).
20 VGTU project@Home Alpha
21 GPUGRID Alpha Voer volledig-atomair moleculaire dynamica simulaties en andere wetenschappelijke programma's uit op een GPU of PS3.
22 NumberFields@home Alpha
23 Enigma@Home Alpha Probeer een oorspronkelijk bericht van de Enigma uit WW2 te ontcijferen.
24 RADIOACTIVE@HOME Alpha
25 SRBase Alpha
26 Amicable Numbers Alpha
27 TN-Grid Alpha
28 Quake Catcher Network Alpha Verricht seismologisch onderzoek. Je laptop moet een ingebouwde (of als USB toegevoegde) versnellingsmeter hebben.
29 ODLK1 Alpha
30 POEM@HOME Alpha POEM@Home (Protein Optimization with Energy Methods) onderzoekt eiwitstructuren
31 vLHCathome Alpha
32 Leiden Classical Productie Help mee een rekennetwerk te bouwen gewijd aan algemene Klassieke Dynamica, te gebruiken door elke wetenschapper of student.
33 SIMAP Productie Eiwit volgorde vergelijking ter ondersteuning van diverse biologische onderzoeken
34 YAFU Alpha
35 DistributedDataMining Alpha Doet onderzoek in de verschillende gebieden van data-analyse
36 Acoustics@home Alpha
37 Primaboinca Alpha
38 FreeHAL Alpha Verwerken en converteren van grote, vrij toegankelijke semantische netwerken voor gebruik in FREEHAL.
39 Malaria Control Productie Simuleert de effecten van Malaria en de controle er op. (Er wordt niet geprobeerd een behandeling te vinden.)
40 Albert@Home Alpha Experimentele apps die mogelijk instabiel zijn of je computer kunnen beschadigen. Werk dat naar je verstuurd is, kan mogelijk geen credits opleveren of geannuleerd worden zonder bericht. Geen geschikt project voor mensen die credits belangrijk vinden.
41 RakeSearch Alpha
42 SZTAKI Desktop Grid Productie Vind gegeneraliseerde binaire nummers tot de elfde dimensie
43 GoofyxGrid@Home NCI Alpha
44 RNA World Alpha RNA (ribonucleïnezuur, Engels: Ribo Nucleic Acid) gerelateerd onderzoek.
45 ATLAS@Home Alpha
46 The Lattice Project Beta Lattice is, net zo als WCG, een verzamelproject voor verschillende projecten in de Bio-informatica.
47 DrugDiscovery@Home Alpha Modelleer het gedrag van hoofdbestanddelen welke kunnen leiden naar nieuwe medicijnen.
48 Gerasim@Home Alpha
49 DENIS@Home Alpha
50 Docking@Home Beta Dit project wil meer kennis vergaren van de atomaire details van eiwit-verbindingen en interacties en zodoende inzicht te krijgen in de ontdekking van nieuwe farmaceutische middelen.
51 GoofyxGrid@Home CPU Alpha
52 Constellation Alpha
53 QMC@Home Beta Een project ontwikkeld voor het verder uitwerken van de Quantum Monte Carlo methode voor algemeen gebruik in Quantum chemie.
54 MindModeling@Home Beta Onderzoek richt zich op het benutten van computationele cognitief proces modellering om beter inzicht in de menselijke geest te krijgen.
55 ODLK Alpha
56 DistrRTgen Productie De bedoeling is het genereren van rainbow tables welke vrij ter beschikking worden gesteld. De tables worden ook gebruikt door vele grote bedrijven in onderzoek naar het versterken van hun beveiliging en het testen hiervan.
57 WEP-M+2 Project Alpha Factorisatie (getallenleer) van Mersenne-plus-twee getallen gebruikmakend van het WEP algoritme
58 SAT@home Alpha
59 Bitcoin Utopia Alpha
60 FiND@Home Alpha
61 BURP Alpha Render 3D animaties
62 RALPH@Home Alpha Test project voor Rosetta@Home
63 OProject@Home Alpha
64 Stop@home Alpha
65 EDGeS@Home Alpha EDGeS maakt een verbinding tussen vrijwillig beschikbaar gestelde rekenkracht en netwerken die hier gebruik van willen maken. Momenteel verzorgt het de ISDEP-applicatie: Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas.
66 IBERCIVIS Alpha
67 eOn Alpha
68 XANSONS for COD Alpha
69 Gridcoin Finance Alpha
70 SLinCA Alpha
71 CAS@HOME Alpha
72 AlmereGrid Boinc Grid Alpha Stelt mensen en bedrijven in staat de wetenschap een handje te helpen door onbenutte computercapaciteit voor wetenschappelijke programmma's in te zetten.
73 Rioja Science Alpha
74 Duchamp Sourcefinder Alpha
75 CONVECTOR Alpha
76 AlmereGrid TestGrid Alpha
77 123Numbers Alpha
78 ABC@home Productie Dit project probeert abc-drietallen te vinden die verwant zijn aan het ABC vermoeden.
79 LHCathome-dev Alpha
80 SubsetSum@Home Alpha
81 Sudoku@vtaiwan Alpha Ontwikkelt nieuwe technieken en gebruikt deze om het programma Checker te wijzigen om zo tot een verminderde rekentijd te komen voor het oplossen van Sudoku.
82 Correlizer Alpha
83 Universe@Home Test Alpha
84 Donate@Home Alpha
85 Climateprediction.net Beta Alpha Test project voor Climateprediction.net.
86 Najmanovich Research Group Alpha
87 BMG@Home Alpha
88 Volpex Alpha
89 Climate@Home Alpha
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alpha Help mee rekenkundige projecten als mesenneforum of XYYXf hun wetenschappelijke doelen te bereiken. Dit project heeft een twijfelachtige reputatie!
91 Beal@Home Alpha
92 Climate@Home v1 Alpha
93 Wildlife@Home Alpha
94 nanosurf Alpha
95 Physics Alpha
96 SimOne@home Alpha
97 iGEM@home Alpha
98 BealF@Home Alpha
99 OPTIMA@HOME Alpha
100 Renderfarm.fi Alpha Help mee met het renderen van complexe, rekenintensieve animaties.
101 Pirates@Home Alpha Test project voor 'Interactions in Understanding the Universe'.
102 Neurona@Home Alpha
103 Plagiarism@Home Alpha
104 Spinhenge@home Beta Onderzoek naar de fysieke eigenschappen van nano-magnetische moleculen