Suomennos: Titgoutte
Tarkemmat tilastot
Cosmology@Home

Search for the model that best describes our Universe and find the range of models that agree with the available astronomical and particle physics data.
 
Ensimmäisen kerran nähty 2007-06-26 16:26:01
Kategoria Astrofysiikka
 
Kokonaispisteet 10,267,165,827
Koostuu 10,264,989,697 pisteestä päivittäisestä päivityksestä
+ 2,176,129 sen jälkeen
Viimeisin keskim. pisteluku 2,568,667
Viimeisin keskim. pisteluku (BOINCstats in mukaan) 1,918,717
Keskim. liukulukuoperaatioita per sekunti 12,843.3 GigaFLOPS / 12.843 TeraFLOPS
 
Osallistuminen BOINC yhteensä kokonaispistemäärään 0.02822%
Osuus kokonais-RACista 0.04829%
 
Käyttäjiä 74,755
Aktiivisia käyttäjiä 3,877 (5.19%)
koneita 15,195
Aktiivisia koneita 10,887 (71.65%)
Tiimejä 2,182
Aktiivisia tiimejä 355 (16.27%)
 
Viim. päivitys, käyttäjä-XML 2018-11-14 17:01:36 UTC (18:12:02 vanha)
Viim. päivitys, kone-XML 2018-11-13 16:52:30 UTC (1 päivä 18:21:08 vanha)
Viim. päivitys, tiimi-XML 2018-11-14 17:01:36 UTC (18:12:02 vanha)