Český jazyk stvořil Zelvuska
ID počítače neexistuje v SZTAKI Desktop Grid nebo nemá žádný kredit