Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
9 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
10 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
11 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
12 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
13 Universe@Home Pracuje
14 POGS (theSkyNet) Alfa
15 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
16 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
17 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
18 Citizen Science Grid Alfa
19 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
20 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
21 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
22 VGTU project@Home Alfa
23 RADIOACTIVE@HOME Alfa
24 TN-Grid Alfa
25 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
26 SRBase Alfa
27 NumberFields@home Alfa
28 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
29 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
30 Amicable Numbers Alfa
31 vLHCathome Alfa
32 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
33 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
34 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
35 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
36 ATLAS@Home Alfa
37 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
38 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
39 Primaboinca Alfa
40 YAFU Alfa
41 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
42 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
43 DENIS@Home Alfa
44 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
45 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
46 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
47 Gerasim@Home Alfa
48 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
49 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
50 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
51 Constellation Alfa
52 RakeSearch Alfa
53 Acoustics@home Alfa
54 Bitcoin Utopia Alfa
55 SAT@home Alfa
56 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
57 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
58 Stop@home Alfa
59 ODLK Alfa
60 FiND@Home Alfa
61 Duchamp Sourcefinder Alfa
62 Gridcoin Finance Alfa
63 OProject@Home Alfa
64 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
65 XANSONS for COD Alfa
66 IBERCIVIS Alfa
67 CAS@HOME Alfa
68 eOn Alfa
69 SLinCA Alfa
70 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
71 Rioja Science Alfa
72 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
73 123Numbers Alfa
74 CONVECTOR Alfa
75 AlmereGrid TestGrid Alfa
76 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
77 LHCathome-dev Alfa
78 SubsetSum@Home Alfa
79 Correlizer Alfa
80 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
81 Universe@Home Test Alfa
82 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
83 Donate@Home Alfa
84 Najmanovich Research Group Alfa
85 BMG@Home Alfa
86 Climate@Home Alfa
87 Volpex Alfa
88 Beal@Home Alfa
89 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
90 Climate@Home v1 Alfa
91 Wildlife@Home Alfa
92 nanosurf Alfa
93 Physics Alfa
94 SimOne@home Alfa
95 iGEM@home Alfa
96 BealF@Home Alfa
97 OPTIMA@HOME Alfa
98 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
99 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
100 Neurona@Home Alfa
101 Plagiarism@Home Alfa
102 Spinhenge@home Beta Výzkum fyzikálních vlastností nanomagnetických molekul.