Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
9 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
10 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
11 Universe@Home Pracuje
12 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
13 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
14 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
15 Citizen Science Grid Alfa
16 POGS (theSkyNet) Alfa
17 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
18 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
19 VGTU project@Home Alfa
20 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
21 SRBase Alfa
22 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
23 NumberFields@home Alfa
24 RADIOACTIVE@HOME Alfa
25 Amicable Numbers Alfa
26 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
27 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
28 TN-Grid Alfa
29 ODLK1 Alfa
30 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
31 Distr. Hardware Evolution Alfa
32 YAFU Alfa
33 vLHCathome Alfa
34 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
35 Acoustics@home Alfa
36 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
37 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
38 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
39 Primaboinca Alfa
40 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
41 RakeSearch Alfa
42 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
43 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
44 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
45 ATLAS@Home Alfa
46 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
47 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
48 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
49 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
50 Constellation Alfa
51 Gerasim@Home Alfa
52 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
53 DENIS@Home Alfa
54 ODLK Alfa
55 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
56 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
57 SAT@home Alfa
58 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
59 Bitcoin Utopia Alfa
60 FiND@Home Alfa
61 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
62 OProject@Home Alfa
63 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
64 IBERCIVIS Alfa
65 eOn Alfa
66 SLinCA Alfa
67 CAS@HOME Alfa
68 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
69 Rioja Science Alfa
70 Gridcoin Finance Alfa
71 AlmereGrid TestGrid Alfa
72 CONVECTOR Alfa
73 GoofyxGrid@Home CPU Alfa
74 123Numbers Alfa
75 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
76 Duchamp Sourcefinder Alfa
77 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
78 SubsetSum@Home Alfa
79 LHCathome-dev Alfa
80 Correlizer Alfa
81 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
82 Universe@Home Test Alfa
83 Donate@Home Alfa
84 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
85 Najmanovich Research Group Alfa
86 Stop@home Alfa
87 Volpex Alfa
88 BMG@Home Alfa
89 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
90 Beal@Home Alfa
91 Climate@Home v1 Alfa
92 Wildlife@Home Alfa
93 Physics Alfa
94 SimOne@home Alfa
95 BealF@Home Alfa
96 XANSONS for COD Alfa
97 iGEM@home Alfa
98 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
99 nanosurf Alfa
100 Plagiarism@Home Alfa
101 Climate@Home Alfa
102 OPTIMA@HOME Alfa
103 Neurona@Home Alfa
104 DBN Upper Bound Alfa
105 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.