Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
9 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
10 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
11 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
12 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
13 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
14 POGS (theSkyNet) Alfa
15 Universe@Home Pracuje
16 Citizen Science Grid Alfa
17 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
18 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
19 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
20 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
21 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
22 SRBase Alfa
23 NumberFields@home Alfa
24 VGTU project@Home Alfa
25 RADIOACTIVE@HOME Alfa
26 Amicable Numbers Alfa
27 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
28 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
29 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
30 TN-Grid Alfa
31 ODLK1 Alfa
32 vLHCathome Alfa
33 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
34 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
35 Primaboinca Alfa
36 YAFU Alfa
37 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
38 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
39 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
40 ATLAS@Home Alfa
41 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
42 DENIS@Home Alfa
43 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
44 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
45 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
46 Gerasim@Home Alfa
47 RakeSearch Alfa
48 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
49 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
50 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
51 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
52 ODLK Alfa
53 Constellation Alfa
54 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
55 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
56 SAT@home Alfa
57 Bitcoin Utopia Alfa
58 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
59 FiND@Home Alfa
60 Stop@home Alfa
61 OProject@Home Alfa
62 Acoustics@home Alfa
63 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
64 Gridcoin Finance Alfa
65 Duchamp Sourcefinder Alfa
66 IBERCIVIS Alfa
67 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
68 eOn Alfa
69 XANSONS for COD Alfa
70 SLinCA Alfa
71 CAS@HOME Alfa
72 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
73 Rioja Science Alfa
74 CONVECTOR Alfa
75 AlmereGrid TestGrid Alfa
76 123Numbers Alfa
77 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
78 SubsetSum@Home Alfa
79 LHCathome-dev Alfa
80 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
81 Correlizer Alfa
82 Universe@Home Test Alfa
83 Donate@Home Alfa
84 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
85 Najmanovich Research Group Alfa
86 BMG@Home Alfa
87 Climate@Home Alfa
88 Volpex Alfa
89 Beal@Home Alfa
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
91 Climate@Home v1 Alfa
92 Wildlife@Home Alfa
93 nanosurf Alfa
94 Physics Alfa
95 SimOne@home Alfa
96 iGEM@home Alfa
97 BealF@Home Alfa
98 OPTIMA@HOME Alfa
99 Neurona@Home Alfa
100 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
101 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
102 Plagiarism@Home Alfa
103 USPEX@home Alfa
104 Spinhenge@home Beta Výzkum fyzikálních vlastností nanomagnetických molekul.