Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
9 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
10 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
11 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
12 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
13 Universe@Home Pracuje
14 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
15 POGS (theSkyNet) Alfa
16 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
17 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
18 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
19 Citizen Science Grid Alfa
20 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
21 RADIOACTIVE@HOME Alfa
22 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
23 SRBase Alfa
24 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
25 NumberFields@home Alfa
26 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
27 VGTU project@Home Alfa
28 TN-Grid Alfa
29 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
30 Amicable Numbers Alfa
31 vLHCathome Alfa
32 ATLAS@Home Alfa
33 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
34 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
35 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
36 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
37 Primaboinca Alfa
38 Grid computing center Alfa
39 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
40 DENIS@Home Alfa
41 YAFU Alfa
42 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
43 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
44 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
45 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
46 XANSONS for COD Alfa
47 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
48 Gerasim@Home Alfa
49 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
50 Bitcoin Utopia Alfa
51 Constellation Alfa
52 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
53 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
54 SAT@home Alfa
55 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
56 ODLK Alfa
57 Acoustics@home Alfa
58 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
59 Stop@home Alfa
60 FiND@Home Alfa
61 Gridcoin Finance Alfa
62 OProject@Home Alfa
63 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
64 CAS@HOME Alfa
65 IBERCIVIS Alfa
66 eOn Alfa
67 SLinCA Alfa
68 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
69 Rioja Science Alfa
70 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
71 123Numbers Alfa
72 CONVECTOR Alfa
73 AlmereGrid TestGrid Alfa
74 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
75 LHCathome-dev Alfa
76 Duchamp Sourcefinder Alfa
77 SubsetSum@Home Alfa
78 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
79 Correlizer Alfa
80 RakeSearch Alfa
81 Universe@Home Test Alfa
82 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
83 Donate@Home Alfa
84 Najmanovich Research Group Alfa
85 BMG@Home Alfa
86 nanosurf Alfa
87 Climate@Home Alfa
88 Volpex Alfa
89 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
90 Beal@Home Alfa
91 Climate@Home v1 Alfa
92 Wildlife@Home Alfa
93 Physics Alfa
94 SimOne@home Alfa
95 iGEM@home Alfa
96 BealF@Home Alfa
97 OPTIMA@HOME Alfa
98 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
99 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
100 Neurona@Home Alfa
101 Plagiarism@Home Alfa
102 Spinhenge@home Beta Výzkum fyzikálních vlastností nanomagnetických molekul.