Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
9 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
10 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
11 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
12 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
13 Universe@Home Pracuje
14 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
15 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
16 POGS (theSkyNet) Alfa
17 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
18 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
19 Citizen Science Grid Alfa
20 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
21 RADIOACTIVE@HOME Alfa
22 SRBase Alfa
23 NumberFields@home Alfa
24 TN-Grid Alfa
25 VGTU project@Home Alfa
26 Amicable Numbers Alfa
27 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
28 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
29 Distr. Hardware Evolution Alfa
30 ODLK1 Alfa
31 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
32 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
33 vLHCathome Alfa
34 Acoustics@home Alfa
35 YAFU Alfa
36 RakeSearch Alfa
37 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
38 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
39 Primaboinca Alfa
40 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
41 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
42 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
43 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
44 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
45 Gerasim@Home Alfa
46 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
47 ODLK Alfa
48 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
49 ATLAS@Home Alfa
50 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
51 Constellation Alfa
52 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
53 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
54 DENIS@Home Alfa
55 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
56 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
57 SAT@home Alfa
58 Bitcoin Utopia Alfa
59 FiND@Home Alfa
60 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
61 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
62 OProject@Home Alfa
63 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
64 IBERCIVIS Alfa
65 eOn Alfa
66 SLinCA Alfa
67 CAS@HOME Alfa
68 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
69 Rioja Science Alfa
70 Gridcoin Finance Alfa
71 AlmereGrid TestGrid Alfa
72 CONVECTOR Alfa
73 123Numbers Alfa
74 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
75 LHCathome-dev Alfa
76 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
77 SubsetSum@Home Alfa
78 Correlizer Alfa
79 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
80 nanoHUB@home Alfa
81 Duchamp Sourcefinder Alfa
82 Universe@Home Test Alfa
83 GoofyxGrid@Home CPU Alfa
84 Donate@Home Alfa
85 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
86 Najmanovich Research Group Alfa
87 Stop@home Alfa
88 Volpex Alfa
89 BMG@Home Alfa
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
91 Beal@Home Alfa
92 Climate@Home v1 Alfa
93 Wildlife@Home Alfa
94 Physics Alfa
95 SimOne@home Alfa
96 BealF@Home Alfa
97 iGEM@home Alfa
98 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
99 nanosurf Alfa
100 Climate@Home Alfa
101 Plagiarism@Home Alfa
102 OPTIMA@HOME Alfa
103 Neurona@Home Alfa
104 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
105 XANSONS for COD Alfa
106 DBN Upper Bound Alfa