Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
9 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
10 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
11 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
12 Universe@Home Pracuje
13 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
14 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
15 POGS (theSkyNet) Alfa
16 Citizen Science Grid Alfa
17 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
18 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
19 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
20 VGTU project@Home Alfa
21 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
22 NumberFields@home Alfa
23 SRBase Alfa
24 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
25 RADIOACTIVE@HOME Alfa
26 Amicable Numbers Alfa
27 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
28 ODLK1 Alfa
29 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
30 TN-Grid Alfa
31 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
32 vLHCathome Alfa
33 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
34 YAFU Alfa
35 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
36 Acoustics@home Alfa
37 Primaboinca Alfa
38 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
39 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
40 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
41 RakeSearch Alfa
42 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
43 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
44 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
45 ATLAS@Home Alfa
46 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
47 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
48 DENIS@Home Alfa
49 Gerasim@Home Alfa
50 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
51 Constellation Alfa
52 GoofyxGrid@Home CPU Alfa
53 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
54 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
55 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
56 ODLK Alfa
57 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
58 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
59 SAT@home Alfa
60 Bitcoin Utopia Alfa
61 FiND@Home Alfa
62 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
63 OProject@Home Alfa
64 Stop@home Alfa
65 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
66 IBERCIVIS Alfa
67 eOn Alfa
68 Gridcoin Finance Alfa
69 SLinCA Alfa
70 XANSONS for COD Alfa
71 Duchamp Sourcefinder Alfa
72 CAS@HOME Alfa
73 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
74 Rioja Science Alfa
75 CONVECTOR Alfa
76 AlmereGrid TestGrid Alfa
77 123Numbers Alfa
78 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
79 LHCathome-dev Alfa
80 SubsetSum@Home Alfa
81 Correlizer Alfa
82 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
83 Universe@Home Test Alfa
84 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
85 Donate@Home Alfa
86 Najmanovich Research Group Alfa
87 BMG@Home Alfa
88 Climate@Home Alfa
89 Volpex Alfa
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
91 Beal@Home Alfa
92 Climate@Home v1 Alfa
93 Wildlife@Home Alfa
94 nanosurf Alfa
95 Physics Alfa
96 SimOne@home Alfa
97 iGEM@home Alfa
98 BealF@Home Alfa
99 OPTIMA@HOME Alfa
100 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
101 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
102 Neurona@Home Alfa
103 Plagiarism@Home Alfa
104 Spinhenge@home Beta Výzkum fyzikálních vlastností nanomagnetických molekul.