Český jazyk stvořil Zelvuska
Popularita projektu

Pořadí Jméno projektu Stav projektu Krátký popis
1 SETI@Home Pracuje Hledá radiový důkaz existence mimozemského života.
2 World Community Grid Pracuje Sdružuje více podprojektů, které se zaměřují na výzkum zahrnující HIV/AIDS, rakovinu, horečku dengue, malárii, nebo vývoj výživnější rýže a dostupné čisté energie.
3 Rosetta@Home Pracuje Pomáhá vědcům vyvinout léčbu pro lidské nemoci.
4 Einstein@Home Pracuje Hledá gravitační signály vysílané pulsary.
5 WUProp@Home Alfa
6 MilkyWay@home Alfa MilkyWay@Home se snaží studovat gravitační potenciál Mléčné dráhy.
7 Asteroids@home Alfa
8 Climate Prediction Pracuje Studuje klimatické změny.
9 yoyo@home Beta yoyo@home přináší existující projekty pro distribuované výpočty do světa BOINCu pomocí BOINC Wrapper technologie.
10 PrimeGrid Beta Hledání velkých prvočísel a speciálních čísel
11 Cosmology@Home Alfa Hledá model, který nejlépe popíše vesmír a nalezne rozsah modelů, které souhlasí s dostupnými astronomickými a částicovými daty.
12 Universe@Home Pracuje
13 Collatz Conjecture Alfa Do research in mathematics, specifically testing the Collatz Conjecture also known as 3x+1 or HOTPO (half or triple plus one).
14 LHC@Home Pracuje Vylepšuje návrh CERN LHC částicového urychlovače.
15 Citizen Science Grid Alfa
16 POGS (theSkyNet) Alfa
17 Moo! Wrapper Alfa Brings together BOINC and distributed.net distributed computing worlds. Allows BOINC users to participate in the distributed.net RC5 Project, that measures a test phrase encrypted with RC5 algorithm against a brute force method.
18 VGTU project@Home Alfa
19 SETI@Home Beta Beta Testovací projekt pro SETI@Home.
20 NFS@Home Alfa Do the lattice sieving step in the Number Field Sieve factorization of large integers.
21 GPUGRID Alfa Provádí simulace molekulární dynamiky a ostatní vědecké aplikace.
22 SRBase Alfa
23 NumberFields@home Alfa
24 RADIOACTIVE@HOME Alfa
25 Enigma@Home Alfa Snaží se dešifrovat originální zprávu poslanou přes Enigmu ve druhé světové válce.
26 Amicable Numbers Alfa
27 TN-Grid Alfa
28 ODLK1 Alfa
29 Quake Catcher Network Alfa Provádí výzkum v seismologii. Vyžaduje akcelerometr zabudovaný v notebooku nebo připojený jako USB zařízení.
30 POEM@HOME Alfa POEM@Home (Proteinová Optimalizace pomocí Energetických Metod) hledá proteinové struktury.
31 vLHCathome Alfa
32 SIMAP Pracuje Srovnávání proteinových sekvencí pro podporu mnoha biologických výzkumů.
33 YAFU Alfa
34 DistributedDataMining Alfa Provádí výzkum v různých polích datové analýzy.
35 Leiden Classical Pracuje Pomozte vybudovat výpočetní cluster věnovaný klasické dynamice a určený pro libovolného vědce nebo studenta.
36 Primaboinca Alfa
37 FreeHAL Alfa Parse and convert big open source semantic nets for use in FreeHAL.
38 Malaria Control Pracuje Simuluje efekt malárie a její kontrolu. (Ve skutečnosti nehledáme léčbu.)
39 RakeSearch Alfa
40 Acoustics@home Alfa
41 Albert@Home Alfa Applications are experimental, might be unstable, unreliable, may even damage your computer. Validation might be unreliable and we may cancel workunits without prior notice. If you care about credit, this project is certainly not the right one for you.
42 RNA World Alfa Výzkum spojený s RNA (Ribonukleová kyselina)
43 ATLAS@Home Alfa
44 Distr. Hardware Evolution Alfa
45 SZTAKI Desktop Grid Pracuje Hledá zobecněné dvojkové číselné systémy až do dimenze 11.
46 Gerasim@Home Alfa
47 The Lattice Project Beta Stejně jako WCG, Lattice je hlavní projekt pro různé projekty na poli Bioinformatiky.
48 GoofyxGrid@Home NCI Alfa
49 Docking@Home Beta Tento projekt se zaměřuje na bližší poznání atomových detailů interakce protein-ligand a tím také pomůže najít nová léčiva.
50 DrugDiscovery@Home Alfa Model the behavior of leading compounds that could be developed into new medicines.
51 Constellation Alfa
52 QMC@Home Beta Projekt navržený pro další vývoj "Kvantové Monte Carlo" metody pro obecné použití v kvantové chemii.
53 ODLK Alfa
54 MindModeling@Home Beta Research focuses on utilizing computational cognitive process modeling to better understand the human mind.
55 DENIS@Home Alfa
56 WEP-M+2 Project Alfa Faktorizace Mersenneplustwo čísel s použitím WEP algoritmu
57 DistrRTgen Pracuje The intent of the project is to generate rainbow tables which are freely distributed. The tables we produce are used by many big companies in their forensics works and penetration tests to improve their security.
58 SAT@home Alfa
59 BURP Alfa Vykresluje 3D animace
60 Bitcoin Utopia Alfa
61 FiND@Home Alfa
62 OProject@Home Alfa
63 EDGeS@Home Alfa EDGeS creates a connection between volunteer computing and service grids. Currently hosts the ISDEP - Integrator of Stochastic Differential Equations in Plasmas - application.
64 IBERCIVIS Alfa
65 eOn Alfa
66 SLinCA Alfa
67 Gridcoin Finance Alfa
68 CAS@HOME Alfa
69 AlmereGrid Boinc Grid Alfa Aims to perform specific research on how a heterogeneous Grid can interconnect and use non-central computer resources from individual participants and companies.
70 Rioja Science Alfa
71 CONVECTOR Alfa
72 AlmereGrid TestGrid Alfa
73 ABC@home Pracuje Tento projekt se snaží najít abc trojčíslí spojená s ABC domněnkou.
74 GoofyxGrid@Home CPU Alfa
75 123Numbers Alfa
76 Duchamp Sourcefinder Alfa
77 RALPH@Home Alfa Testovací projekt pro Rosetta@Home
78 LHCathome-dev Alfa
79 SubsetSum@Home Alfa
80 Sudoku@vtaiwan Alfa Develops new techniques and use them to modify the program Checker in order to reduce the computation time needed to solve Sudoku.
81 Correlizer Alfa
82 Stop@home Alfa
83 Universe@Home Test Alfa
84 Donate@Home Alfa
85 Najmanovich Research Group Alfa
86 XANSONS for COD Alfa
87 Climateprediction.net Beta Alfa Testovací projekt pro Climateprediction.net
88 BMG@Home Alfa
89 Volpex Alfa
90 RSA Lattice Siever (2.0) Alfa Pomáhá faktorizačním projektům jako je mersenneforum nebo XYYXf dosáhnout jejich akademických cílů. Tento projekt má pochybnou reputaci!
91 Beal@Home Alfa
92 Climate@Home v1 Alfa
93 Wildlife@Home Alfa
94 Physics Alfa
95 SimOne@home Alfa
96 BealF@Home Alfa
97 Climate@Home Alfa
98 iGEM@home Alfa
99 Renderfarm.fi Alfa Pomáhá ve vykreslování animací, která vyžadují velká množství zdrojů.
100 nanosurf Alfa
101 Pirates@Home Alfa Testovací projekt pro 'Interactions in Understanding the Universe'.
102 Neurona@Home Alfa
103 Plagiarism@Home Alfa
104 OPTIMA@HOME Alfa