Český jazyk stvořil Zelvuska
F.A.Q.

BOINCstats

BOINCstatsI don't want BOINCstats to display my stats (anymore)

If you want to have your statistics removed from BOINCstats you have to realize that these stats do not originate from BOINCstats but are exported by the various projects you participate in. If the projects from which your stats originate are still active the only way to remove them from BOINCstats is by going to the website of those projects and either remove or anonymize your account there, or, when you are using BAM!, you can use BAM! to anonymize the project accounts, but you can’t remove the accounts!

If the project is no longer active you can ask for account anonymization in the forum ("BOINCstats general" section). Accounts will not be removed! Do not send emails or private messages to ask for removal/anonymization, those will be ignored! By asking for anonymization in the forum others will have the option to object when your ownership of the account is in doubt.
» nahoru


Co je to opuštěný projekt?

Opuštěné projekty jsou takové, které jsou již neaktivní. tyto projekty dosáhly svého cíle a již dále neposílají žádné jednotky počítačům. Také není již možné se do těchto projektů zapsat nebo se k nim připojit.

Kredit udělený těmito projekty bude stále součástí vašeho BOINC kombinovaného účtu dokud se nezmění CPID a neodliší se od opuštěných projektů. Protože tyto projekty již nadále neaktualizují CPID, je nemožné je znovu spojit s kombinovaným účtem. Pokud ale máte BAM! účet a projekty jsou v něm zahrnuty, můžete využít funkce "Synchronizovat opuštěné projekty" a zahrnout je tak zpátky do svých BOINC statistik.

Statistiky opuštěných projektů zůstanou viditelné na BOINCstats a budou zmraženy k datu, kdy byl projekt naposledy aktualizován.
» nahoru


Co znamenají ty sloupečky ve statistikách?

Všechny statistiky:

Poslední měsíc: ukazuje posuv v umístění za posledních 30 dnů.

Poslední týden: ukazuje posuv v umístění za posledních 7 dnů.

Poslední den: ukazuje posuv v umístění za poslední den.

Poz.: pozice ve statistikách (záleží na metodě řazení).

Celkový kredit: celkové množství získaného kreditu

Kredit/den: kredit nasbíraný za poslední den.

Kredit/týden: kredit nasbíraný za posledních 7 dnů.

Kredit/měsíc: kredit nasbíraný za posledních 30 dnů.

Průměrný kredit: průměrný kredit udělený za několik posledních dnů.

Předběhnutí: dny potřebné k posunutí o alespoň jednu pozici ve vybraných statistikách.

Options: links to other stats or statistic.

Porovnej: ukáže grafické porovnání vybraných položek. 5 je maximum!


Statistiky zemí:

Populace: počet občanů dané země.

Kredit/hlavu: průměrný kredit na občana vybrané země.

Kredit/uživatele: průměrný kredit na uživatele vybrané země.

Uživatel/hlavu: procento občanů země, kteří počítají BOINC.


Statistiky počítačů:

CPU: procesor v počítači.

# CPU: počet procesorů v počítači. V závorkách je počet virtuálních procesorů díky technologiím dual-core nebo hyper threading.

Operační systém: OS počítače.
» nahoru


Dostal jsem kredit, ale BOINC statistiky mi ho neukazují.

BOINC statitiky závisejí na XML výstupu projektů.


BOINC statistiky kontrolují tyto XML aktualizace každou půlhodinu, a pokud jsou dostupné, stáhne je, přečte jejich obsah a aktualizuje současný kredit.

Jednou denně jsou aktualizovány všechny statistiky a veškeré informace z XML jsou nahrány do BOINCstats databáze.

Někdy je XML výstup opožděn, nebo žádný není dostupný po delší dobu kvůli (serverovým) problémům na projektu. Pokud se to stane, je pro BOINCstats nemožné aktualizovat a váš nový kredit se na BOINCstats neobjeví dokud se XML výstup neobnoví.
» nahoru


Jak

Na hl
» nahoru


Jak často jsou aktualizovány BOINC statistiky?

BOINC statistiky kontrolují XML výstup každou půlhodinu a pokud jsou dostupné, stáhne je, načte obsah a aktualizuje kredit a pořadí.

Čísla z těchto aktualizací jsou použity pouze pro statistiky současného kreditu a pořadí.

Tyto denní aktualizace obvykle zaberou 15 minut až hodinu.

V 15:00GMT každý den jsou veškeré nové informace z XML souborů naimportovány do BOINCstats databáze. Noví uživatelé/týmy/země jsou přidání a denní/týdenní/měsíční čísla jsou vypočtena. Pokud nejsou žádné nové XML soubory pro tento den, tak budou statistiky ukazovat nulový kredit.

Tato čísla jsou využita pro zobrazení na detailních statistikách a úvodní stránce.

Denní aktualizace zabere obvykle 2.5 hodiny.

Ta samá aktualizace, ale pouze pro počítače, běží každý den v 1:00GMT a trvá obvykle 5 hodin.

Zobrazeni jsou pouze uživatelé, počítače, týmy a země s alespoň jedním (1) kreditem!

Pokud probíhá aktualizace, jsou pozastaveny veškeré kontroly na nové XML soubory. Kvůli této vlastnosti mohou být časy od poslední aktualizace delší než jedna hodina.

Až do dnešního dne BOINCstats neselhaly při běhu denních aktualizací, což znamená: pokud je přidělen nový kredit a XML výstup projektu je OK, váš kredit na BOINCstats bude připsán do 25 hodin.
» nahoru


Jak mohu mít více kreditu než můj tým?

Pro tohle je t
» nahoru


Jak mohu najít své statistiky, nebo statistiky svého týmu?

To je velmi jednoduché:


Vlevo nahoře je hledátko. Napište tam vaše (týmové) jméno a klikněte na Hledat.

Hledání není citlivé na velikost písmen.

Modrá ikonka pod nastaveními na stránce výsledků vás zavede k detailním statistikám.

Pokud nemůžete najít váš účet, ověřte si prosím, že máte alespoň 1 obdržený kredit v alespoň jednom projektu. Také zkontrolujte (na úvodní stránce), že projekt aktualizoval své statistiky.
» nahoru


Jak se počítá nedávný kredit podle BOINC statistik (BS-RAC) a proč ho používat místo projektového?

BS-RAC se vypočte jako kredit ud
» nahoru


Jak se počítá p

Nejprve se spočítá rychlost kreditů podle:<br/>
rychlost = ( (kredit za poslední m
» nahoru


Jak si vytvořím vlastní podpisovou grafiku?

Pro zprovoznění potřebujete vědět tři věci:

Zaprvé jak zprovoznit podpisy na konkrétní stránce; na BOINC stránce hledejte pod preferencemi pro fórum.

Druhou věcí je, jak zahrnout do podpisu obrázek. Na BOINC stránkách, kde to lze využít, se často nachází odkaz "'Jak používat BBtags". Pokud tyto věci nemůžete najít, zeptejte se na konkrétní stránce, které se to týká - BOINCstats vám už v tomhle víde nepomohou.

Třetí potřebnou věcí je URL pro váš statistikový obrázek::
Podpisová URL pro uživatele vypadá následovně::
http://boincstats.com/signature/-1/user/479/sig.png

Čísla jsou nahrazena vaším BOINCstats ID číslem. To naleznete na vašich BOINC detailních statistikách.

HTML příklad:
<img src="http://boincstats.com/signature/-1/user/479/sig.png>

BB kód příklad:
[img]http://boincstats.com/signature/-1/user/479/sig.png[/img]

Tímhle způsobem dostanete následující:


Podpisová URL pro týmy vypadá následovně:
http://boincstats.com/signature/-1/team/712/sig.png

The numbers are replaced with your teams BOINCstats ID. You can find this number on the teams BOINC detailed statistics page.

Adding a number after the ID-number will get you a signature with the projects divided over multiple columns. This is practical when you participate in many projects. Example with three columns:
http://boincstats.com/signature/-1/user/479/3/sig.png

This also works with the team signature.
» nahoru


Kam mne zavedou ikonky pod nastaveními?

Všechny statistiky:
Detailní statistiky pro vybraného uživatele/počítač/tým/zemi.

Uživatelské statistiky:
Tato nebo jakákoliv jiná vlajka zobrazuje statistiky uživatelů pro danou zemi.
Statistiky uživatelů z týmu vybraného uživatele.

Statistiky počítače:
Všechny počítače od uživatele daného počítače.

Týmové statistiky:
Tato nebo jakákoliv jiná vlajka zobrazuje statistiky týmů pro danou zemi.
Statistiky uživatelů z týmu vybraného uživatele.

Statistiky zemí:
Uživatelské statistiky z vybrané země.
Statistiky týmů z vybrané země.
» nahoru


Kdy je n

N
» nahoru


Musím být členem BOINCstats abych mohl používat tyto statistiky?

Nemusíte být členem BOINCstats týmu. Všechno na této stránce je dostupné všem.
» nahoru


Musím se registrovat abych mohl používat BOINC statistiky?

Nemusíte se registrovat na BOINC statistikách nebo na fóru. Všechno na této stránce je dostupné všem.
» nahoru


Použil jsem rozdílné e-mailové adresy pro různé projekty.

Tohle by mohl být problém. E-mailová adresa je součástí algoritmu na porovnávání uživatelů na různých projektech. Pokud se e-mailové adresy liší, potom můžete mít dva účty na BOINC statistikách, které se nespojí.


Toto může být vyřešeno tím, že se na jednotlivých projektech ujistíte, že používáte stejnou emailovou adresu.
» nahoru


Proč jsou na BOINCstats reklamy? Zdají se mi ošklivé, otravující, zpomalující atd.

Provozování BOINCstats je velmi nákladný koníček. Nejen že spot
» nahoru


Proč mám zdvojený/rozdělený účet v BOINC kombinovaných statistikách?

Příčinou je CPID, Meziprojektové identifikační číslo. Každý projekt přiřadí novému uživateli CPID. Částečně je založeno na emailové adrese, kterou jste použili při zapsání se do projektu, další část je náhodná.

CPID je BOINCstats užito k identifikaci uživatele napříč projekty.

Kdykoliv se připojíte k novému projektu, dostanete nový účet na BOINCstats kvůli novému CPID.

Co můžete udělat, abyste nakonec skončili pouze s jedním BOINCstats účtem:

  • Pro každý projekt používejte přesně tu samou emailovou adresu.
  • Mějte alespoň jeden systém, který má všechny projekty, nebo jeden systém s projekty A a B a druhý systém s projekty B a C. Pokud máte projekt, který běží izolovaně od ostatních projektů, jeho CPID se nikdy nespojí.


Když se připojíte k novému projewktu, dostanete nocé CPID. To se může změnit na CPID, které již používají osatní projekty, nebo se ostatní projekty postupně změní na nové CPID.

Pro mě je nemožné manuálně editovat vaše účty abych vytvořil jeden účet. Udělat to pro každého by zabralo příliš mnoho času. Chvíli vydržte a vaše účty by se měly srovnat postupně samy.

Poslední věcí, která ale není tak důležitá, ale je vhodná pro hezké statistiky: používejte stejné uživatelské jméno na všech projektech, jinak bude vaše uživatelské jméno vypadat nějak takhle 'Al Bundy @ SAH / Al Bundy @ Predictor / A. Bundy @ CPDN'.

» nahoru


Proč nemůžu přispívat ve fóru?

Kvůli narůstajícímu množství spamu je přispívání pro nové uživatele omezeno. Toto omezení je odstraněno když uživatel prokáže, že je "opravdový" BOINC uživatel.

Nový uživatel může svou opravdovost prokázat přidáním projektu s kreditem, nebo připojením počítačů do BAM!.
» nahoru


Proč v kombinovaných BOINC statistikách ztrácím kredit?

Když se připojíte k novému projektu, nebo znovu připojíte k projektu, který se znovu spouští po "přestávce", může se CPID na daném projektu změnit. Chvíli trvá, než se všechny projekty znovu srovnají. Během této doby můžete ztrácet kredit v kombinovaných statistikách a někdy se celý kredit přesune na nové CPID.
» nahoru


Vybral jsem jiný, neanglický, jazyk, ale n

BOINCstats jsou stále ve vývoji. Stránky jsou p
» nahoru


Zapsal jsem se na různé projekty pod různými jmény.

Tohle nepředstavuje žádný problém. BOINCstats využijí nejběžnější jméno. Pokud máte čtyři projekty se jménem John a tři projekty se jménem Connor, ve statistikách bude vaše jméno John. Jména z opuštěných projektů nejsou ve statistikách zahrnuta.
» nahoru


Ztratím kredit v mých kombinovaných statistikách pokud se odpojím od projektu?

Ne, je to jako peníze v bance, bude to navždy. Ale vždy riskujete rozd
» nahoru


Aktualizoval jsem své nastavení v BAM, aktualizoval jsem klienta s BAM, ale nastavení jsou po

Nastavení nejsou aktualizována p
» nahoru


BAM! ned

Nikde. BAM! je voln
» nahoru


BAM! nenajde můj existující účet na projektu, p

BAM! může najít Váš účet pouze tehdy, je-li jeho uživatelské jméno a heslo stejné jako to z BAM!. Zkontrolujte projekty a pokud je to t
» nahoru


Co se stane s počítači, které již nepočítají BOINC?

Tyto počítače mohou být odstran
» nahoru


Co to znamená AMS?

Systém pro správu účtu
» nahoru


Co to znamená BAM?

Správce účtu BOINC.
» nahoru


Co znamenají stavy p

P
» nahoru


Jak dostanu CPID?

Vaše CPID je automaticky nastaveno BAM!em. Není to však neustálý proces.
» nahoru


Jak mohu pomoci?

Buď malou dotací (to pomůže zaplatit nájem pro servery; nebo k upgradu na rychlejší server v p
» nahoru


Jak se tým zapojí do výzvy?

Zapojit tým do výzvy může pouze zakladatel.Zakladatelem týmu (z pohledu BOINCstats) je osoba, která založila tým na většině projektů. Pro zjištění, kdo je zakladatelem najděte svůj tým na <a href="http://boincstats.com/cz/page/profiles">profilových stránkách</a> a prohlédněte si ho. Zakladatel je uveden v podrobnostech.Zakladatel týmu má zvláštní sekci v BAM! menu (Zakladatel týmu) a v této sekci najde Výzvy. Tam už je všechno zřejmé.Zakladatel týmu je přiřazován automaticky a nelze ho manuálně změnit. Pokud má váš tým zvláštní administrátorský účet, vytvořte mu BAM! účet stejně jako pro normálního uživatele (stejný email i heslo). Připojte si všechny projekty, ale nepřipojujte počítače a nepoužívejte žádné ovládací funkce mimo těch týmových. účet se tak nepřipojí k žádným statistikám, pouze k týmu, jehož je členem a ukáže se jako zakladatel, takže se váš tým může zapojit do výzev.Sbírání/aktualizace uživatelských informací, která zahrnuje i zakladatele týmu, se děje jednou týdně v noci ze soboty na neděli! Jednou týdně proto, že to velmi zatěžuje servery.
» nahoru


Je BAM! napsán a podporován Berkeley BOINC týmem?

Ne. BAM! je prací BOINCstats týmu.
» nahoru


Je užitečné používat BAM! když mám jen jeden počítač?

Ano (sdílení zdrojů/aktualizace preferencí do všech projektů z jedné stránky, vstupování/vystupování z týmů atd.)
» nahoru


Kdy bych si měl obnovit CPID?

Obnovení CPID aktualizuje pouze CPID v BAM!. Nemění nic na projektech! Jediné využití této funkce je sjednocení CPID s tím nejvíce používaným ve statistikách. NEŘEŠÍ rozdělené CPID!
» nahoru


Když kliknu na CPID odkaz na stránce počítače, tak dostanu následující zprávu: "Počítač neexistuje v kombinovaných BOINC statistikách nebo nemá žádný kredit". Ale můj počítač má kredit.

Pokaždé když se klient p
» nahoru


Když se stanu uživatelem BAM!, znamená to, že se stanu i členem BOINCstata týmu?

Ne! Tým, ve kterém chcete být si vybíráte sami a používání BAM! to nezm
» nahoru


Mohu používat BAM! i když nejsem členem BOINCstats týmu?

Ano
» nahoru


Musím odpojit svého klienta od všech projektů p

Ne, není pot
» nahoru


Nahrazuje BAM! BOINC správce?

Ne. BOINC správce je po
» nahoru


Nemůžu se přihlásit

Ujistěte se, že se přihlašujete svým uživatelským jménem a heslem, NE svou emailovou adresou a heslem!

Pokud se stále nemůžete přihlásit, vzužijte obnovení hesla. Najděte text "Problém s přihlášením?" na vršku této stránky a klikněte na něj.

Pokud obnova hesla tvrdí, že Vaše uživtelské jméno nebo emailová adresa nemohou být nalezeny, nebo pokud jste neobdrželi obnovovací email, ujistěte se, že opravdu máte účet na BOINCstats/BAM!. Záznam v tabulce statistik není to samé jako BOINCstats/BAM! účet, ten si musíte vytvořit nezávisle!
» nahoru


Omylem jsem p

Odstra
» nahoru


Poté co jsem se p

Musíte se p
» nahoru


Proč dostávám "Incorrect response from project" když provádím akci v BAM!?

Ne všechny projekty mají nainstalovanou poslední verzi BOINC serveru. Pokud používají zastaralou verzi, nemusí být schopni zvládnout požadavek od BAM! a vrátí neplatný výsledek.
» nahoru


Slabý autentifikátor

Každý BAM! účet má slabý autentifikátor. Kdokoliv má tento váš slabý autentifikátor může k vašemu účtu p
» nahoru


V jakých časových intervalech se počítač p

BAM dává počítači čas k znovup
» nahoru


Zapoměl jsem heslo/login. Je možné získat informace o svém účtu?

Ano je. Pokuste se přihlásit do BAM!. Pokud se uživatelské údaje neshodují, objeví se textové políčko pro zadání emailové adresy se kterou jste se registrovali. Inforamce o účtu Vám pak budou zaslány na tuto adresu.
» nahoru